Да бъдат запазени финансовите инструмент в ПВУ, настояват отново организации от иновативната екосистема

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG*

Седем организации, сред които и MOVE.BG, изпратиха Отворено писмо до правителството, в което настояват за среща, по време на която да бъдат обсъдена важността на финансовите инструменти.

Водещи организации от иновативната екосистема, сред които MOVE.BG, настояват за запазване на съотношението между финансови инструменти и грантове в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Организациите изпратиха Отворено писмо  до премиера Кирил Петков, вицепремиера и финансов министър Асен Василев, вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. В писмото се настоява представителите на иновативната екосистема да бъдат чути в започналия дебат за съотношение между грантове и финансови инструменти, както и да бъде проведена среща, посветена на финансовите инструменти.

В ad-hoc коалицията, подписала писмото, влизат Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA), MOVE.BG, Българската стартъп асоциация (BESCO), Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), Endeavor България, Българска аутсорсинг асоциация (AIBEST) и Българската финтех асоциация (Fintech Bulgaria). Това е второто отворено писмо на организациите по повод финансовите инструменти – първото беше изпратено пред юли месец 2021 година до служебното правителство.

“Всички ние заставаме зад финансовите инструменти като ключов ресурс за подкрепа и развитие на малките и средни предприятия (МСП) в България, като доказано успешен модел и подкрепяме съотношението да бъде 50/50 спрямо грантове (безвъзмездна финансова помощ) и финансови инструменти в Плана за възстановяване и устойчивост  на Република България. 

Още повече, настояваме да бъдем въвлечени във всички дискусии, касаещи финансови инструменти, гаранции за МСП, фондове за дялов и рисков капитал, технологичен трансфер, иновативни компании с високо-добавена стойност и бързо-развиващи се компании. Разтревожени сме, че се разпространява публично грешна информация, свързана със секторите, които представляваме, и силно вярваме, че е редно да имаме възможност за отговор и изразени становища в срещи и работни групи, редом с други браншови организации.”

Защо са важни финансовите инструменти?

Според седемте организации финансовите инструменти са подходящият и по-ефективен механизъм за подкрепа на малките и средни предприятия (МСП), особено тези с иновативен потенциал и затова тези инструменти трябва да бъдат ключово средство за подпомагане на бизнеса в Националния план за възстановяване и устойчивост. В писмото се посочват редица предимства на финансовите инструменти, Например, посочват седемте организации, всички финансови инструменти на Европейския инвестиционен фонд (EIF) досега у нас са довели до над трикратно мултиплициране на публичния ресурс –  с €451 млн. публични средства са привлечени €991 млн. допълнителен частен ресурс, като 11 654 малки и средни предприятия (МСП) са получили малко над €1.4 млрд.общо. За сравнение с безвъзмездна финансова помощ (грантове) са подкрепени двукратно по-малко компании при в пъти повече публичен ресурс.

“Българската предприемаческа екосистема направи сериозни крачки напред в своето развитие. Затова вярваме, че е важно е да има дългосрочен план, в който да са включени успешните и работещи примери за България. Многобройните успешни бизнеси създават работни места, увеличават конкурентоспособността и добавената стойност чрез иновации и подобряват имиджа на България в региона и света.

Настояваме за среща, за да обсъдим важността на финансовите инструменти в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България,” посочват седемте организации.

Прочетете пълен текст на писмото тук.

* Заглавна снимка: “Уикипедия”. Лиценз: CC.