Нова платформа помага на български компании да отчитат въздействието върху околната среда

На заглавната снимка: Откриването на “Oxygen”. Отляво надясно: Гергана Пападопулу, управител на Financial Market Services, доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, и Любомила Йорданова, основател и главен изпълнителен директор на Plan A. Снимка: прессъобщение на БФБ.

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG

Проектът “Oxygen” е обща инициатива на Българската фондова борса и #greentech стартъпа Plan A, чиято основателка Любомила Йорданова е част от клуба на MOVE.BG “The ChangeMakers”.

На 15 март беше официално открита нова платформа, която позволява на български компании да отчитат въздействието на техния бизнес върху околната среда и да прилагат по-лесно т.нар. ESG стандарти. Инициативата се нарича “Oxygen” или в превод “Кислород” и вече е достъпна онлайн на български и английски език. Платформата е общ проект на Българската фондова борса и дъщерната й компания Financial Market Services. Партньор на инициативата е базираният в Берлин иновативен стартъп с български корени Plan A, чиято основателка Любомила Йорданова е член на клуба на MOVE.BG “The ChangeMakers”.

Към момента в Европейския съюз ESG стандартите са задължителни за част от фирмите, но все повече компании доброволно извършват този тип анализ и оповестяване, за да могат да оценят своето въздействие върху околната среда и да привлекат нови клиенти и инвеститори. Друга важна причина е, че този тип анализ помага за по-добро изчисляване на екологичния, социален и управленски риск и съответно за неговото управление чрез предприемане на навременни мерки. Като част от реформите, свързани с Европейския зелен пакт, Европейската комисия предложи значително разширяване на обхвата на компаниите, за които съвсем скоро ESG оповестяването ще стане също задължително, припомни Любомила Йорданова от Plan A по време на откриването на “Oxygen” и посочи, че проектът ще помогне на българските компании да се подготвят за тези промени.

“През 2021 г. влезе в сила Зелената сделка на ЕС и бяха приети първите директиви, свързани с нея. От 2023 г. ще бъде задължително за компании с над 250 човека или с над 10 млн. в приходи да подготвят ESG доклади,” сподели Любомила, чийто стартъп разработва специален продукт за измерване и управление на въглеродния отпечатък на бизнесите.

“Oxygen” използва именно научно-базирания софтуер на Plan A (тип SaaS – software as a Service) и по този начин позволява на компаниите да оценят въздействието си върху околната среда. Анализът се извършва автоматично на основата на въведените от клиентите на платформата данни. Компаниите попълват въпросник, който съдържа над 200 въпроса, характерни за ESG оповестяването, но, също така, и калкулатор за изчисляване на въглеродния отпечатък.

 “Oxygen” дава възможност да се генерира и ESG отчет. За да помогне на публично търгуваните компании, част от които попадат в рамките на задължителното в момента европейско ESG оповестяване, Нефинансовата декларация, която се генерира, е разработена съгласно европейското и българското законодателство и включва наложилите се в световната практика ESG показатели, посочват от БФБ

Платформата дава достъп и до практическо ръководство с “Насоки за ESG отчитане”, разработено от тинк танка Green Finance & Energy Centre, сред чийто основатели е и Саша Безуханова, председател на Борда на MOVE.BG. Наред с осигуряването на технологията за анализ, от “Oxygen” ще предлагат и консултации и обучения за своите клиенти.

“Светът в нашето съвремие е изправен пред безпрецедентен набор от предизвикателства, което налага комплексен подход за тяхното преодоляване. Устойчивостта на бизнеса, или негово ESG представяне все повече е във фокуса на интересите на инвеститори, политици, корпоративни лидери и младежта. Днешният бизнес пейзаж поставя като жизненоважен въпросът за внедряване на Целите за устойчиво развитие на ООН (SDG’s) в бизнес стратегиите на компаниите. “Оxygen” дава възможност на компаниите да направят ESG измерването и отчитането автоматизирано и по световни стандарти,” сподели доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

ESG: Еnvironmental, Social, Governance

Стандартите за оповестяване на въздействието на екологичните, социални и управленски политики на компаниите, станали популярни на български език и като ESG стандарти (environmental, social и governance), стават все по-широко разпространени. Много компании започват да осъзнават тяхното значение за спечелване на доверието на клиенти и инвеститори и за поддържане на фирмения имидж, но, също така, и за оптимизиране на разходите. Разбира се, важна роля играят и ефектите от климатичната криза, които оказват влияние пряко или косвено на различните икономически процеси и на практика на почти всички бизнеси. Затова извършването на постоянен и навременен ESG анализ значително помага за оценка на екологичните, финансови и управленски рискове пред компаниите и предприемането на мерки своевременно.

Фокусът към ESG показателите, които са част от по-голямата тема за устойчивите финанси, значително се засили в последните няколко години, включително след обявяването на Европейския зелен пакт (Зелената сделка) и дебатите за необходимостта от зелено възстановяване от пандемията в Европа. Освен това, преди броени месеци, ESG стандартите бяха сред важните теми и по време на Международната среща за климата на ООН COP26 в Глазгоу.

Не пропускайте важния разговор за зеления дневен ред в България. На 5-и април с нас ще бъдат водещи политици и експерти от България и Европа. Регистрирайте се тук.

Една статия в рамките на инициативата на EDIT.

EDIT: Economic Development via Innovation and Technology

Една програма на MOVE.BG в подкрепа на дигиталния бизнес. Анализираме световни, европейски и национални тенденции, дискутираме върху съществуващите проблеми пред стартиращи и млади компании и заедно търсим решения за създаването на среда, която подкрепя иновациите и привлича инвестиции. Работим за насърчаване на взаимодействието между различни представители на дигиталния бизнес, обмена на опит и идеи и изграждането на една съвременна дигитална екосистема.

Програмата EDIT на MOVE.BG провежда ежегодното и единствено по рода си изследване на стартъп екосистемата в България Innovation Ship. Програмата организира и поредица от специализирани уебинари, които дават ключови познания за развитието на дигиталните бизнеси.

Създаваме заедно нашето  утре!