Над 100 европейски бизнес новатори търсят решения за прилагане на Зелената сделка

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG.

Първият европейски зелен хакатон Greenathon се провежда от 27 до 30 октомври, като в него има и българско участие.

Време е да хакнем зеленото развитие, нали? 

Стига размисли, страсти и стратегии. Време е за действие. По нестандартен начин. С нов послед. С помощта на технологиите. 

Но най-вече с общи усилия. 

Обединени около тази концепция едни от най-добрите иновативни стартъпи и малки и средни предприятия от Стария континент участват в първия европейски зелен хакатон – Greenathon. Инициативата се провежда от 27 до 30 октомври и в нея участват над 120 представители от 25 държави, включително и България. Организатор е Европейският съвет по иновации (EIC) – създадена през 2017 година структура към Европейската комисия, която помага на иновативните предприемачи чрез директно финансиране под формата на грантове или дялове инвестиране.

За участие в Greenathon-а се кандидатстваше, като условието беше кандидатите да са били част от някоя от програмите на Европейския съвет по иновации – EIC Accelerator и EIC Patchfinder. На запитване на MOVE.BG от преди броени дни организаторите разясниха, че има одобрени над 120 участници, които представят 96 организации и 25 държави. От България засега има един стартъп проект, който участва с двама представители в състезанието. Бройката на участниците може да се увеличи, тъй като потвърждаването продължаваше до самия старт на хакатона.

Задачи на Зеления хакатон

Основна задача на хакатона е да срещне зелените новатори с учени, инвеститори и големи корпорации и да стимулира общата работа в търсенето на иновативни решения пред предизвикателствата по прилагането на Европейския зелен пакт, известен като Зелената сделка. Това е мащабната програма за зелена трансформация на Европейския съюз и постигането на неутралност спрямо климата до 2050 година – тоест, Европа да генерира толкова емисии вредни газове, колкото може да обработи (погълне).

Хакатонът има за цел и да опровергае част от скептицизма към зелените бизнеси проекти, като покаже, че те могат да бъдат устойчиви във финансов аспект, както и могат да създават нови работни места и да генерират икономически растеж. 

“Изменението на климата и унищожаването на околната среда са екзистенциална заплаха за Европа и света. За да преодолее тези предизвикателства, Европа се нуждае от нова стратегия за растеж, която да превърне Съюза в модерна, ресурсоефективна и конкурентноспособна икономика. Европейската зелена сделка е пътната карта на Европейската комисия за осъществяване на тази трансформация, а иновативните зелени малки и средни предприятия са от решаващо значение за успешния зелен преход в Европа,” споделят от EIC.

Как протича състезанието?

Отборите в Greenathon-а ще решават различни предизвикателствата като въвеждането на нови модели в енергийния сектор, в строителството, в производството на храна или пък в земеделието. Тези модели трябва да са основани на нови технологии и нов тип сътрудничество, така че да осигурят растеж и устойчивост.

Състезателните часове са от 10:00 до 14 часа българско време от 27 до 30 октомври. За всяко предизвикателство отговаря конкретна голяма компания или инвеститор от Европа, като тя задава точното определение на проблема, както и осигурява наградите.

Подбрали сме част от по-интересните предизвикателства:

1.Как да се осигури производство на водород от морска вода – френската международна корпорация за електроснабдяване Engie поставя това важно предизвикателство пред участниците. Добиването на водород е важна част от Европейската зелена сделка, тъй като играе ключова роля в усилията за намаляване на въглеродния ни отпечатък. До 2030 година ще се необходими 10 милиона тона възобновяем водород, показват изчисленията, а това, според Engie, може да стане само чрез създаването на нови подходи към използването на настоящите инсталации;

2.Как ефективно да се управляват температурите в различните подсистеми на електрифицираните уреди – водещата датска корпорация за електроника, автоматика и електроапаратура Danfoss търси отговор на този въпрос. След дълги години дейност компанията разбира, че ако се комбинират и опростят топлинните системи, увеличи се енергийната ефективност, въведат се механизми за пестене на вода, както и се намалят отпадъците и се подкрепят умните форми на логистика – ще се постигнат много от целите за устойчиво развитие на един бизнес и на обществото. Ключова задача за изпълнението на тази стратегия с оглед дейностите на компанията, обаче, има едно голямо предизвикателство, което Danfoss поставят пред участниците в първия европейски зелен хакатон;

3.Градовете и предизвикателствата пред прилагането на Европейския зелен пакт – градовете генерират над 70% от емисиите въглероден диоксид (CO2), както и потребяват две трети от енергията на световно ниво. Те, обаче, могат да бъдат и ключ към решаването на големите екологични проблеми заради развитата си инфраструктура и човешкия си потенциал. Два средни по големина испански града, които са с развита индустрия и са активни членове на EIC, също търсят решения от европейските предприемачи в Greenathon-а. Намиращият се на север град Логроньо цели да стана въглеродно неутрален до 2030 година, като едно от основните предизвикателства пред изпълнението на тази задача е оползотворяването на градските пространства по най-ефективен начин във всеки един момент. Затова администрацията пита участниците в хакатона как да бъде използван интернет на нещата (IoT), за да събират данни за трафика и паркирането, движението на хора, уличното осветление и качеството на въздуха.

Намиращият се в провинция Аликанте град Алкой иска да бъде пример за екологичен град, но затова има нужда да привлече към каузата бизнеса, предприемачите и пазарите. Едно от основните предизвикателства пред тази цел е създаването на система за 24-часов преход на енергия, комбинираща различни възобновяеми източници;

4.Подобряване на енергийната ефективност в индустриалните производства – френската корпорация в строителния бранш Saint-Gobain иска да подобри устойчивостта от екологична гледна точка на предлаганите от нея индустриални инсталации. Затова компанията пита участниците в хакатона как IoT сензори могат да помогнат за мониторинга на високата температурата и на движението на топлинните вълни.

На 30 октомври ще бъде представянето на идеите на участниците на хакатона. Следете каналите на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG за информация за резултатите. Последвайте ни във FacebookTwitter Instagram и LinkedIn.

А в България?

У нас има иновативни предприемачи, които работят по ключови предизвикателства пред Европа и света. MOVE.BG издаде специална брошура “Зелените новатори от България”, която представя седем добри примера за природосъобразни бизнеси от нашата страна. Те адресират световни екологични проблеми като борбата с пластмасата, умното управление на водните ресурси и използването на дигиталните технологии за опазване на пчелите.

Кои са българските зелени новатори, научете тук.