Българските стартъпи засилват глобалния си иновативен потенциал

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG.

Българските стартъпи развиват решения според най-новите глобални технологични тенденции, като 47% от тях предлагат иновация на световно ниво, което е с 18% повече, отколкото миналата година. Това е един от основните изводи в изследването InnovationShip 2019, представено вчера по време на конференцията “Дигитални траектории”InnovationShip се провежда от отворената дигитална мрежа EDIT на фондация MOVE.BG за четвърта поредна година и анализира новаторския стартиращ, микро-, малък и среден бизнес в България.

“В изследването тази година има две големи новини – почти половината от българските стартъп компании развиват продукти, които оценяват като глобални иновации и близо 60% считат бизнеса си за социално значим и допринасящ,” сподели по време на конференцията  Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор EDIT.

Саша Безуханова беше модератор на дискусията по време на конференцията “Дигитални троектории”. В разговора за  развитието на иновативната екосистема се включиха (отляво надясно): Георги Къдрев – Изпълнителен директор на Imagga, Тодор Колев – председател на Comrade Cooperative и управляващ партньор на Cyrillic Ventures,  Николай Димитров – изпълнителен директор на Българската банка за развитиеЛюбен Белов – партньор в LAUNCHub VenturesМартин Дановски – председател на УС на “Фонда на фондовете” и Владимир Русев – регионален Мениджър на Leanplum за Източна Европа, Турция и Израел.

Deeptech

Друг основен извод на тазгодишното проучване InnovationShip е, че бяха засечени първите симптоми за възможна поява на нова вълна от дълбокотехнологични стартъпи в дигиталната екосистема в България. Значително нараства специализацията към системите за автоматизация, блокчейн технологията и интернет на нещата. По този начин българските компании са част от световните трендове и доказват потенциала да променят облика на българската икономика. 

По света и унас

До 2022 г. над 60% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) ще бъде дигитално свързан, сочат данните на International Data Corporation (IDC). Очаква се 70% от новите продукти и услуги, създадени в икономиката през следващото десетилетие, да оперират на дигитално-базирани платформи. 

“Очевидна тенденция е използването на собствени дигитални среди (native IT environments). Облачните системи все повече включват дистрибутирани системи, свързващи локални компютърни операции (edge computing), a изкуственият интелект (AI) се очертава да бъде новият потребителски интерфейс (UI). Системите с електронни удостоверителни услуги (digital trust systems), базирани на блокчейн технологията, се превръщат в новата „умна“ основа за управление на веригите за доставка и осигуряване лоялността на клиентите,” пише г-жа Безуханова в интрото към доклада.

Българските иновативни компании са част от тези трендове. Данните от InnovationShip 2019 показват, че през тази година българските иновативни МСП и стартъпи се занимават основно с:

  • изграждане на платформи (platform building) – 42% спрямо 46% за 2018;
  • анализ на големи масиви данни (big data analytics) –  28% при 25% миналата година;
  • машинно обучение и изкуствен интелект (machine learning and artificial intelligence) – 32% спрямо 23% за 2018;
  • облачно изчисление (cloud computing) – 25% при 19% за миналата година. 
  • системи за автоматизация (automation systems) –  25% от компаниите работят по тях при едва около 5% за 2018;
  • блокчейн/приложно програмен интерфейс (blockchain integration/API) – 25%, което е с около 10% ръст спрямо 2018 година;
  • свързаност/интернет на нещата (Connectivity/IoT) – една от пет компании предлага тези дълбоки технологии при 15% миналата година.

InnovationShip 2019 засече и нарастваща специализация сред стартиращите и МСП бизнеси: 34% от тях се фокусират върху предлагането на решения за технологичната индустрия, а 24% – за финансовия сектор. Третата най-популярна индустрия е образованието – 22% от компаниите го посочват като основна цел.

Стартъпи на мисия

57% от компаниите адресират критични глобални предизвикателства като климатичните промени, образование за бъдещето, преодоляването на растящата пропаст в дигиталното знание и устойчиво здраве, което е значима тенденция в света. Броят им е нараснал с 12% спрямо InnovationShip 2018.

Сред основните предизвикателства пред българските иновативни дигитални предприятия е навременен достъп до финансиране (36%) и квалифицирани експерти (33%), както и  липсваща институционална подкрепа (31%), както и лесен достъп до административни услуги (25%). 

За поредна година MOVE.BG и организациите от отворената мрежа за дигитално развитие EDIT отправят своите препоръки за подобряване на средата, на база годишното си проучване InnovationShip 2019, като сред тях са подобряване на правната рамка за стартъпи, намаляване на административната тежест и насърчаване на инвестициите.

“Българските дигитални новатори разработват авангардни технологични и бизнес решения в крак с водещите тенденции в световната икономика. Проучването InnovationShip 2019 доказва следващо ниво на зрялост на българската стартъп екосистема и утвърждава ролята на България като притегателен център за иновации в региона,” заяви г-жа Безуханова по време на конференцията и допълни:

“Тази положителна динамика може да бъде ускорена, ако правителството осигури специализирана подкрепяща рамка от политики за стартиращите компании. Тя е спешно нужна, защото именно те, иновативните стартъпи,  са най-виталните икономически играчи и могат да сменят портрета на българската икономика от ресурсно базирана във високо технологична”.

Доц. д-р Антон Герунов от Софийския университет, анализатор на данните в доклада, сподели по време на конференцията:

“InnovationShip няма алтернатива, няма друго подобно изследване. Резултатите от изследването могат да бъдат обобщени с трите “с”: социалност – все повече стартъпи имат социална кауза; специализация – все по-голяма целенасоченост; самостоятелност – етапът, когато не се възползват от университети за съвети или от агенции за набиране на персонал.”

Доц. д-р Антон Герунов по време на представянето на данните от проучването.

Пълният доклад InnovationShip 2019 може да бъде свален безплатно на български и английски език.

В проучването тази година се включиха 233 иновативни микро, малки, средни и стартиращи компании. Анализът на данните се осъществи от Центъра за моделиране на социално-икономически системи към Софийския университет “Свети Климент Охридски”. InnovationShip 2019 се проведе в партньорство с над 30 организации за иновативно развитие и неформално дигитално образование, венчър фондове, коуъркинг пространства, дигитални хъбове и за втора година беше подкрепен от Българската банка за развитие.