Хакатон обединява европейските новаторите в образованието

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG.

Знаете ли как технологиите могат да помогнат на образователния сектор? Как изкуственият интелект или големите данни могат да се използват за разрешаване на предизвикателства като придобиването на дигитални умения от учители и ученици в постоянно променяща се среда? Или как новите технологии могат да помогнат за по-добро организиране и управление на учебните процеси?

Включете се в DigiEduHack 2020 – европейският хакатон за намиране на технологични решения на сериозните предизвикателства пред образователния сектор. Второто издание на инициативата ще се състои на 12 и 13 ноември, а в него могат да участват всички, които имат идеи за технологичния преход в образованието. Все още можете да включите и като партньор-организатор на хакатона във вашия град.

Движение за промяна

DigiEduHack 2020 се координира от група от 13 специалисти, Steering Group, като в нея има и българско участие – основателят на MOVE.BG Саша Безуханова.

“Вярвам, че DgiEduHack ще бъде подходящ катализатор за мобилизиране на колективния европейски интелект за намиране на умни и иновативни решения за дигитално-базирано образование, което е основа за подготовката за перспективен живот в епохата на автоматизация. Това знание за бъдещето е изключително важно както за конкурентоспособността на Европа, така и за благоденствието на хората от всички възрасти. Хакатонът ще посее семената на формалната и неформалната образователна система на бъдещето,” сподели Саша Безуханова.

DigiEduHack е повече от хакатон и представлява световно движение за подпомагане на образователния сектор. Голям брой онлайн ресурси са на разположение на желаещите да се включат в състезанието, както и на заинтересованите по темата. Тази година се организират и специални уебинари по различни теми, свързани с образованието, ролята на технологиите и подготовката за бъдещето.

Как да се включите?

DigiEduHack се организира от Европейската комисия и партньори, но надхвърля границите на Европейския съюз, като за тазгодишното издание има вече записани участници от 7 континента. Ако искате да бъдете част от DigiEduHack като участник, можете да се запишете чрез улеснена форма за участие, която ще бъде отворена до старта на състезанието. Участниците могат да бъдат ученици, студенти, учители, стартъп проекти, предприемачи, граждански организации и всеки един, който иска да помогне за положителната промяна на сектора. Трите най-добри проекта ще получат парична награда от 5000 евро всеки. 

Ако нямате екип, с който да се регистрирате, това не е проблем. Ще можете да си намерите партньори по време на състезанието. Към момента има регистрирани домакини на DigiEduHack в 23 държави и 30 града, сред които няма все още домакини  от България. Принципно това не е пречка пред участието, тъй като можете да се включите не само офлайн (на място при даден съорганизатор), но и онлайн, независимо къде се намирате. 

Единственото, което трябва да направите, е да попълните формата за участие и да изберете едно от предизвикателствата на DigiEduHack 2020, които са групирани в няколко теми:

 • Достъпност и наличност – как технологиите могат да помогнат за подобряване на достъпа до образование и до образователни ресурси и да направят средата достъпна, иновативна и включваща;
 • Предизвикателства пред основите на образованието – как цифровата трансформация и ежедневното използване на технологиите могат да трансформират образователните модели и да променят положително начина, по който се учи, преподава и оценява;
 • Образователни пространства и педагогически методи – как технологиите могат да помогнат за по-ефективно и добро взаимодействие между учители и ученици, както и между преподаватели и студенти;
 • Преживяването по време на образователния процес – как технологиите могат да помогнат образователните методи и практики да бъдат по-близки до реалния свят, както и ученикът да бъде поставен в центъра на образователния процес, а не административните изисквания;
 • Придобиването на индивидуални умения – как технологиите могат да помогнат учениците и студентите да станат активни граждани и да бъдат подготвени за пазара на труда;
 • Организационните способности на училища и университети – как технологиите могат да помогнат за създаването и прилагането на иновативни и модерни учебни планове;
 • Директно въвеждане на нови технологии в сектора – как проекти с изкуствен интелект или друг тип експериментални решения могат да помогнат за подобряване на учебния процес;
 • Използване на големи данни – как умното управление на данните може да помогне за преодоляване на предизвикателствата и слабостите в сектора и за засилване на ролята на образованието;
 • Други – всякакво друго приложение на новите технологии в образователния процес, извън посочените осем теми.

Участие като пространство домакин

До първата седмица на ноември можете да кандидатствате и като домакин на хакатона във вашия град. Трябва да си изберете една от изброените теми и да посочите конкретно предизвикателство по нея, което ще решават участниците при вас. Например, по темата “Директно въвеждане на нови технологии в сектора” организации домакини са посочили предизвикателства като ролята на гласовите ботове или как роботите могат да помогнат за подобряване на учебния процес. Необходимо е да посочите и какъв тип събитие ще организирате на 12 и 13 ноември: онлайн, офлайн.

Домакини на DigiEduHack 2020 могат да бъдат:

 • Училища;
 • Университети;
 • Друг тип институции за висше образование (колеж);
 • Изследователски организации;
 • Стартъпи;
 • Фирми;
 • Неправителствени организации;
 • И физически лица, ако сте запалени по темата за хакването на образованието чрез технологии.

Запишете се за DigiEduHack 2020 като участник или като домакин тук.

MOVE.BG и отворената наука

MOVE.BG работи системно в подкрепа на българските учени чрез популяризиране на тяхната дейност и свързването на новаторите в тази сфера. Заедно със сп. “Българска наука” организираме “Науката решава проблеми – предаване, в което млади учени разказват за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

MOVE.BG работи активно и на европейско ниво. Бяхме домакин на българската спирка от мащабната обиколка на Европа – R&I Tour d’Europe, организирана от консултативната група RISE. В резултат на срещите беше издаден сборник със 101 идеи за бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа , съдържащ обобщените резултати, включително идеи на българските учени.

Създаваме заедно нашето утре!