След COP26: Топ климатични иновации за 2021

На заглавната снимка: Един от победителите е общината на Париж, която залага много на чистите форми на транспорт. Снимка: прессъобщение на ООН/UNFCCC. Лиценз: CC.

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG

Представяме ви отличените в 10-тото юбилейно издание на Световните награди за климатично действие на ООН.

Една все още не толкова добре позната тема у нас е тази за климатичните иновации. На световно ниво те привличат все по-голямо внимание както сред политици и учени, така и сред инвеститори, и широката публика. Значението на този тип иновации беше специално отбелязано и по време на 26-тата Международна среща за климата на ООН в Глазгоу – COP26.

Какво се “крие” зад този тип иновации? Защо са важни?

Климатичните иновации представляват нови подходи и решения за преодоляване на климатичната криза: както за намаляване на човешкото въздействие върху нашата планета, така и за подпомагане на адаптирането към последиците от повишаването на глобалната температура.

Климатичните иновации винаги използват нови технологии – независимо дали директно в самото решение, което предлагат, или в подходите при неговото внедряване и прилагане.

Климатичните иновации могат да бъдат дело както на бизнеса и на университетите, така и на неправителствения сектор и на държавните органи.

Най-важната роля на климатичните иновации обаче е, че те вдъхновяват и увличат. Те показват, че работещи и приложими решения има.

Воден от тези аргументи, екипът на организацията на ООН, отговорна за политиките спрямо климатичните промени UNFCCC, връчва всяка година от 2011 година Световни награди за климатично действие – UN Climate Action Awards. Те отличават проекти, предлагащи иновативни решения за климата от цял свят – такива, които “променят правилата на играта”.

Решения, които имат потенциала да заразят с добрия пример и да привлекат последователи към климатичната кауза Решения, които са доказано работещи и практични. Не на последно място, решения, които са лесни за адаптиране към местни особености и имат потенциала да се разрастват като обхват.

В тазгодишното десето юбилейно издание на наградите бяха отличени както утвърдени бизнеси, така и стартъп проекти, от една страна. А от друга – както нестандартни политики на държавни институции, така и иновативни проекти на гражданския сектор. 

UN Climate Action Awards 2021 включва три категории: първата отличава визионерски решения на държавни власти, които излизат извън традиционните политически подходи и се превръщат в “Климатични лидери”, втората и третата категория връчват награди както на държавни институции, така и на бизнеси, и на граждански проекти за съответно постигната “Климатична неутралност сега” и за “Финансиране на климатичните инвестиции”. 

Победителите бяха избрани от жури от над 20 специалисти от цял свят, а резултатите бяха обявени на специална церемония по време на COP26 в Шотландия.

“Докато Парижкото споразумение за климата е наш водач, а държавите и бизнесите обещават да работят заедно тук на COP26, за да продължим изпълнението на целите на договора от френската столица, то хората често имат необходимост да видят практически примери за това как изглеждат реалните действия по климата, преди и те да предприемат действия,” сподели в Глазгоу Патрисия Еспиноса, изпълнителен секретар на UNFCCC, и допълни:

„Ето защо работата на днешните отличени проекти е толкова важна. Те показват как трябва да изглежда вдъхновяващото лидерство.

Но тези проекти са нещо повече от хвърляне на светлина върху действията в областта на климата: те са фарове, които ни водят към по-добро бъдеще.”

Патрисия Еспиноса говори по време на COP26. Глазгоу, ноември 2021. Снимка: стопкадър.

В награждаването няма класиране по места – първо, второ или трето, а се, отличават директно определен брой проекти. В първата категория се избират трима победители, а в останалите две – по четири проекта.

По-подробно ще представим първата категория – на климатичните лидери – защото те показват наличието на един често липсващ преход на политическо ниво – от думи към действия. След тази категория ще ви запознаем накратко и с останалите носители на UN Climate Action Awards 2021.

Климатични лидери

Самсо 

Малкият датски остров Самсо е един от климатичните лидери на 2021, според ООН. Причината: местната община успява да реформира енергийната система от силна зависимост от изкопаеми горива към чисти източници.

В момента Самсо използва въглища само за много малък сегмент от енергийните си нужди, като съвсем скоро ще стане първият остров в света, изцяло използващ само възобновяема енергия, посочват от ООН. Датската община от около 4000 души е пример и затова, че заместването на въглища с чисти източници осигурява социално-икономическа сигурност и нови работни места.

Самсо е въглеродно негативен в момента, което означава, че произвежда по-малко въглеродни емисии, отколкото може да погълне природата по естествен начин. Островът смята да стане изцяло свободен от CO2 до 2030 година – тоест, да замести изкопаемите горива с чисти източници и при другите основни сектори като транспорт – както сухопътен, така и ключовият за един остров морски транспорт.

Не на последно място, Самсо е отличен и заради усилията да разпространи своя опит сред други общества и да им помогне в енергийния преход. С тази цел местните власти създават Samsø Energy Academy.

Париж

Френската столица е отличена заради действията й през изминалите 15 години за борба с климатичните промени. Но, също така, и за плановете й за следващите три десетилетия. 

Чрез предприетите мерки, на общинско ниво е намалял с над 20% общият въглероден отпечатък на Париж между 2004 и 2018, а местните емисии парникови газове – с 25%. В новия климатичен план, приет през 2018 година, е поставена целта за въглеродна неутралност до 2050 година. За да се случи това, местните власти са предвидили намаляване на парниковите емисии със 100%, а с 80% трябва да спадне въглеродният отпечатък спрямо 2004 година. 

Предвидени са мерки, свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и преминаване към чисти форми на обществен транспорт. Но, също така, общината залага и на редица проекти, подпомагащи въвеждането на практики на кръговата икономика в местния бизнес, както и реформиране на хранителния сектор към устойчиви практики. 

И разбира се, развитие на три от нещата, с които Париж често попада в световните медии по темата климат – въвеждането на нови пешеходни пътеки и велоалеи, подкрепа за развитието на споделен чист транспорт, включително велосипеден, както и изграждането на множество слънчеви панели по покривите на сградите във френската столица.

Гуадалахара

Местните власти на Гуадалахара приеха в края на 2020 година първия по вида си Климатичен план за действие на ниво метрополия в Мексико. Този план е и един от малкото на световно ниво, целящи действия в този тип важни селищни и икономически единици.

Според плана, метрополията, която е дом на над 5 милиона души, ще предприеме специални климатични политики в три посоки. Първо, интегриран подход за  преминаване към въглеродна неутралност, включващ управление на системата за отпадъци, развитието на транспорта и производството на енергия. Второ, мерки за климатична адаптация, които не оставят никоя прослойка от обществото извън обсега на политиките. Трето, подход на вземане на решения, при който метрополията се вслушва в мнението на всички засегнати страни.

Гуадалахара създаде и специален орган за наблюдение на изпълнението на плана – PACmetro Metropolitan Management Committee (MGPACmetro). Комитетът следи за следването на начертаните цели, степента на тяхното изпълнение на регулярна база, както и осъществява мониторинг за правилното насочване на необходимите средства по плана и координирането на звената, заети с изпълнението на проектите.

А сега – малко по-накратко ви представяме отличените проекти в останалите две категории.

Климатична неутралност сега

  • Microsoft –  компанията е отличена от международното жури по няколко причини. Технологичният гигант е въглеродно неутрален от 2012 година, до края на това десетилетие обещава да стане въглеродно негативен, а до 2050 година да предприеме действия (подпомагане на проекти), чрез които да премахне толкова CO2 емисии, колкото компанията е произвела директно или при работата на нейните продукти от основаването си през 1975 година;
  • Taylors of Harrogate – британска семейна компания за чай и кафе, която е постигнала въглеродна неутралност на своя производствен процес, от една страна, а от друга – използва само CO2 неутрални продукти и услуги при цялата верига на производство и доставка с търговските си партньори;
  • ICA Gruppen – основната шведска хранителна верига със значимо присъствие в Прибалтийския регион е въглеродно неутрална от 2020 година, а до 2030 обещава нулеви нетни емисии. Компанията има и политики, чрез които насърчава своите търговски партньори да използват научни методи за намаляване на въздействието им върху климата;
  • House of Baukjen – британски стартъп за устойчива мода, който е въглеродно негативен и използва принципи на кръговата икономика в цялата си дейност. Компанията е приложила успешно и практики за нулев отпадък от дейността си.

Финансиране на климатичните инвестиции

  • SunFunder – първият проект в Африка, който се опитва да преодолее проблема с достъпа до дългови инструменти на соларните проекти в Африка. Инициативата е осигурила досега над 150 милиона щатски долара заеми на 57 компании от континента;
  • Global Innovation Lab for Climate Finance network – мрежа, която създава нови финансови инструменти за климатични инвестиции. Проектът е публично-частно партньорство с над 70 участници и реализирани 55 нови финансови инструмента, които са отключили над 2.5 милиарда щатски долара инвестиции в най-различни проекти – за възобновяема енергия, за умно земеделие, за природно-базирани решения и за борба с обезлесяването;
  • Energise Africa – британска платформа за набиране на средства за подпомагане на инсталирането на соларни панели във фамилни къщи в Тропическа Африка. Платформата разчита на малки ежедневни дарения от хора от Великобритания и ЕС (по 50 паунда/60 долара), като до този момент са набрани над 25 милиона паунда (почти 30 милиона евро);
  • International Finance Corporation West Bank and Gaza Renewables Projects – първата инициатива на частния сектор, насочена към подпомагане на енергийния преход в Западния бряг и Ивицата Газа. Проектът ще инсталира възобновяеми източници на енергия в 500 училища в Западния бряг, както и в 32 фабрики в Ивицата Газа, в които работят около 800 души.

България и климатичните предизвикателства

У нас няма ясна визия и план как да изпълним европейските ангажименти към климата и как да превърнем Европейския зелен пакт в шанс за реформи и просперитет. Това се посочва в позиция на инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт”, в която влизат още WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”.

Затова Коалицията настоява за създаване на специална структура в новото българско правителство за управление на устойчивото развитие – Вицепремиер за климатичния преход и зелената трансформация. Научете още тук.

А как се подготви България за форума във Великобритания?

Гледайте специалната конференция “Пътят към COP26: изборът на България”, която MOVE.BG организира с посолствата на Великобритания и Италия. Пълен запис е достъпен тук.