Sustainability Guide for Startups: съвети за успешни зелени бизнес стратегии

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG.

Наръчникът е част от проекта “Sustainability Playbooks”, издаден с помощта на Greentech Alliance, чийто партньор за България е отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG.

Водещи представители на иновативната екосистема в Европа изработиха специално ръководство, което подпомага стартъпите във въвеждането на зелени бизнес стратегии. “Sustainability Guide for Startups” се издава от германската консултантска компания за устойчиви зелени бизнес практики akzente, европейската акселераторска програма TechFounders и базираният в Германия фонд за рисково инвестиране Unternehmertum Venture Capital Partners. “Sustainability Guide for Startups” е част от проекта за подпомагане на зелените практики в иновативната стартъп екосистема “Sustainability Playbooks”, издаден с помощта на Greentech Alliance, чийто партньор за България е отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG.

“Sustainability Guide for Startups” е предназначен за всеки един стартъп, който иска да направи устойчивостта преимущество за своя бизнес. Ръководството ще помогне на стартиращите проекти да интегрират зелените модели в своите стратегии и в цялата верига на създаване на стойност,” споделят създателите на проекта.

“Sustainability Guide for Startups”е за всички стартъпи, които искат да бъдат положителна сила в света, както и за тези, които не искат да изпаднат от развитието, защото концепцията за устойчивостта става от съществено значение за всеки един бизнес. Това ръководство ще ви помогне като стартъп да тръгнете по правилния път, така че да успеете да увеличите максимално стойността, която създавате, за всички аспекти, които са ключови за вашия успех – инвеститори, клиенти, служители, околна среда и много други.”

Защо е нужен наръчникът именно сега?

Голяма част от стартъпите в Европа искат да въведат зелени модели и практики в своя бизнес, но срещат сериозни затруднения. Това показват данните от проведено преди броени месеци паневропейско стартъп изследване ″State of Sustainability among Startups″, проведено от akzente и TechFounders. В проучването се включват над 280 стартиращи бизнеси, като 90% от тях заявяват, че вече са обмисляли значението и ролята на концепциите за устойчивост и тяхното отношения към бизнес моделите им, но се сблъскват със затруднения при въвеждането на зелени модели.

За да помогне решението на част от тези трудности, “Sustainability Guide for Startups” предлага съвети, добри практики и полезни бизнес инструменти. Наръчникът е разделен на девет части, изградени на принципа въпрос-отговор – важен въпрос пътя към устойчивостта и предлагането на решение от авторите на проекта. Например: “Why sustainability matters”, “How to avoid the scaling trap”, “How to tell your story”.

“Ние се намираме в критична точка. Климатичните промени, социалната несправедливост, политическите сътресения, недостигът на ресурси и храна – това са само някои от глобалните предизвикателства, пред които сме изправени в момента – и които изискват нови и радикални решения за осигуряване на здрава планета и проспериращ живот за бъдещите поколения,” споделят авторите на наръчника.

“Ние вярваме, че стартъпите са движещата сила на устойчивите иновации. И ние вярваме, че сега е точното време да предприемем действия за подкрепа на устойчивостта, включително заради COVID-19 и възстановяването на икономиките след пандемията.”

Sustainability Guide for Startups” е достъпен безплатно тук. Освен наръчника за стартъпи, проектът “Sustainability Playbooks” съдържа и ръководство за рисково инвестиране “Sustainability Guide for Venture Capital”, отново безплатно достъпен онлайн – прочетете тук.

Устойчивото развитие в България

Въвеждането на целенасочени мерки за подкрепа на иновативната стартъп среда у нас – това препоръчаха експерти, които обсъдиха българския план за възстановяване и устойчивост. Предложеният проект на план по механизма на Европейския съюз за възстановяване след коронавируса “Следващо поколение ЕС” пропуска възможността да използва предвидените за България 12 милиарда евро за зелена трансформация на икономиката, като в документа липсва визия и интегрален подход. Какви препоръки дадоха експертите, събрани от коалиция “За зелен рестарт”, в която влизат MOVE.BG, “Грийнпийс”-България, WWF България и “Институт Кръгова Икономика”, прочетете от репортажа ни тук

Цялата дискусия “България след COVID-19: зелено възстановяване или сив застой” е достъпна тук.