4 милиарда евро в помощ на стартъп средата отпуска Франция

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG.

Френското правителство ще създаде спешен пакет от мерки на стойност 4 милиарда евро за подкрепа на стартъп средата в страната. Инициативата цели да помогне на иновативните бизнес да преминат плавно през икономическите проблеми, свързани с коронавируса, и да продължат своето положително развитие и ръст след това. Пакетът ще бъде официално обявен на 25 март следобед в Париж, съобщи френският държавен секретар за дигиталното развитие Седрик О. 

Планът на Париж ще осигури необходимата ликвидност на стартъпите, които разчитат на кръгове от набиране на капитал, за да съществуват и да развиват своите проекти. Икономическите последици от коронавируса, обаче, поставят под въпрос съществуването на тази система на финансиране и на оцеляването на иновативните компании. Затова чрез държавно-подкрепени инвеститори и чрез националната банка за развитие Bpifrance ще бъде осигурена спешна ликвидност от 4 милиарда евро.

Пакетът ще бъде разпределен чрез мостово финансиране, административни облекчения като временна данъчна отсрочка за иновативните компании, както и целенасочени заеми, осигурени от държавния бюджет. Специалните мерки на Париж не са изненада, защото въпреки че стартъп средата в страната е все още малка, президентът Еманюел Макрон разчита именно на стартиращите проекти, за да настигне Франция американските иновативни проекти, част от които вече променят икономиката и правенето на бизнес по цял свят. Още с поемането на властта Макрон обяви план за превръщането на Франция в “стартъп нация” и въведе различни мерки, включително данъчни облекчения.

В България

Българската стартъп екосистема също се разви бурно през последните години и сега също има нужда от специални мерки за справяне с последиците от коронавирусаа. 47% от българските стартиращи компании предлагат иновация на световно ниво. Те имат потенциала да променят икономическия портрет на страната от ресурсно-базирина, ишлеме икономика в такава с добавена стойност: икономика, която по-лесно би преминала през подобен тип предизвикателства като коронавируса.

“Нужни са специален пакет мерки за подкрепа на иновативната икономика и специфично за стартиращите компании, нужно е днес да се осигури среда тези най-подготвени за бъдещето икономически играчи да не отпаднат от пазара,” сподели Саша Безуханова, основател на отворената дигитална мрежа EDIT и представител за България в Панверопейската мрежа на ангел инвеститорите ESIL.

“Светът е в състезание за таланта и осигурява добри алтернативи за развитие на създаващите технологиите за утрешния ден. Нужно е днес да направим необходимото българските новатори да пораснат като зрели бизнеси тук.

Животът ще продължи и след кризата на COVID-19, вярвам – с пълен елитен икономически отбор от България.”

Пълна картина на стартъп средата в България можете да намерите в единственото национално проучване на иновативната стартираща икономика InnovationShip, което отворената мрежа EDIT на MOVE.BG проведе ча четвърта поредна година. Докладът е достъпен безплатно на български и английски език тук.

Създаваме заедно нашето утре!

*Снимка: Правителство на Франция, лиценз CC.