Продукт или услуга: Въпросът за един милиард долара

Автор: Антон Герунов

Когато младите стартъпи прохождат и започват да шлифоват първоначалните си бизнес концепции, неизбежно трябва да отговорят на въпроса за милиарди – дали да продават иновативната си идея като продукт, или като услуга. Идеята да бъдеш продуктова компания има своя неподправен блясък, но много фирми, предлагащи услуги, се облагодетелстват от своята пазарна позиция.

За да отговорим на големия въпрос достатъчно разумно и убедително, решихме да разгледаме в детайли данните от миналогодишното изследване на дигиталната екосистема в България – InnovationShip. Първото издание на проучването се проведе през 2016, а най-актуалните данни са от 2017. В момента тече събирането на информация за 2018 година, което ще ни позволи да разберем повече за динамиката и бъдещите тенденции в екосистемата.

В настоящия анализ ще разгледаме данните за 2017 година, покриващи нагласите на 216 български фирми. Разбира се, бихме могли да имаме претенции за по-голяма статистическа извадка и да се наслаждаваме на прецизно контролирани отклонения. Предвид динамиката и трудното определяне на популацията обаче, това вероятно е най-близката до представителност извадка, към която бихме могли да се стремим. Допускайки възможността за леко отклонение в процентите, можем да заключим, че резултатите все пак са близки до действителността.

Икономика на услугите

Първото и основно нещо, което виждаме, е пренасищането с дигитални услуги. Всички добре познаваме образа на хипстъра-визионер, създател на следващото поколение роботи или поне на 3D принтирани обувки. Но в България броят на компаниите, ориентирани в сферата на услугите (42%), е почти два пъти по-висок от този на продуктите (23%). Все още много компании (28%) залагат на традиционни услуги, но с подчертано използване на дигитални технологии. Може да се обобщи, че бизнес моделите в сферата на услугите стабилно доминират сред извадката със 70% дял на фирмите, концентрирани само в разработване на услуги, както и още 7%, които са твърде скромни да си го признаят.

innovationship2018

Високо, високо, високо

Ако се фокусираме върху предимно дигиталните компании и тяхното ниво на развитие, се наблюдава странна тенденция. И тя е, че има по-скоро малка разлика между развитието на продуктите и услугите, и тя е представена само в някои етапи. Малко повече дигитални продуктови компании са в начален (seed) стадий, в сравнение с тези, предлагащи услуги. Сравнително повече компании, предлагащи услуги, са в стартъп стадий, сравнени с тези, предлагащи продукти. Такива данни за фирми в ранен стадий ни дават насоки, но основният въпрос е колко от тях достигат до по-късни етапи на зрялост и опериране на чужди пазари. Докато почти равен брой компании, занимаващи се с продукти и услуги, са в период на растеж (респективно 34% и 36% за хората, обичащи точните науки), се наблюдава, че повече продуктови компании са в период на зрялост (8%, сравнено с 6% за тези на услугите)

innovationship2018

Два пъти на върха и два пъти на дъното

Въпреки че етапът на развитие е вълнуващ индикатор, той се появява в много малко балансови отчети. Разглеждането на финансовите резултати на компаниите може да бъде по-добър измерител на успеха им. Данните, с които разполагаме, илюстрират интригуваща картина на приходите. Продуктовите компании преминават през два пика, а онези, предлагащи услуги – през два спада. Почти една трета от изследваните стартъпи, малки и средни предприятия, участвали в InnovationShip 2017, имат много малки годишни приходи – под 25 хил. евро. В този случай сегментът 25 – 20 хил. и сегментът 151 – 500 хил. евро са доминирани от онези, предоставящи услуги. След пика на приходи от 500 хил. евро техният относителен процент намалява. От друга страна – за продуктовите компании е трудно да преминат бариерата от 150 хил. евро. Всъщност за компаниите в сегмента на услугите е много по-лесно да счупят този стъклен таван и да надскочат дори приходи от един милион. Но тези, които искат да растат много, трябва да заложат на продукта. Сред продуктовите компании 11% печелят повече от 1.5 милиона евро годишно. Само 4% от онези, предоставящи услуги, могат да се похвалят с подобни резултати.

inn3

Труден ли е лесният избор?

Отговорът на нашия въпрос, да заложиш на продукт или услуга, зависи от това как бизнесът си представя своето бъдеще. Изглежда, че компаниите, предлагащи услуги, успяват да пробият по-бързо на пазара и да направят първия си оборот от 150 хил. евро, а не след дълго и първия си милион. Но погледнато в дългосрочен план, ако целта на организацията е да се превърне в следващия еднорог на глобалния пазар, то тогава имате три пъти по-висока вероятност за успех, ако смело предложите дигитален продукт. Тогава как мислите, труден ли е лесният избор?

Антон Герунов е доцент в Софийския университет и старши анализатор в проучването InnovationShip 2018.

Включете се в проучването тук

default

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *