EDIT с признание за работата в подкрепа на иновативната екосистема

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG.

EDIT (Economic Development via Innovation and Technology) е една от организациите в предприемаческата екосистема, които помагат за развитието на финтех индустрията в София. Това се посочва в първото картографиране на финансово-технологичната среда в столицата, извършено от Българската финтех асоциация в партньорство с Innovative Sofia.

EDIT е отворената дигитална мрежа, създадена от MOVE.BG в подкрепа на развитието на иновативната екосистема у нас. В EDIT работим по редица проекти, като в последните месеци станахме партньори за България на европейското обединение на зелените технологични стартъпи Greentech Alliance, както и на европейската мрежа за подопомагане на технологичните стартъпи с кауза tech2impact. В началото на кризата с коронавируса бяхме сред инициаторите на ad-hoc коалиция от представители на иновативната екосистема, която предложи мерки за подкрепа на българските иновативни малки и средни предприятия в стартираща и активна фаза (startups, scaleups).

В EDIT организираме обучения за представители на иновативната екосистема, включително за основатели на стартъпи и за ангел инвеститори. Провеждаме и единственото национално стартъп проучване в България – InnovationShip.

Sofia Fintech Mapping 2020

В последните няколко години финтех бизнесът се разви бързо в България, като се появиха и иновативни стартъпи със сериозни заявки за излизане на международните пазари. Финтех (fintec) е терминът, с който се обозначава финансово-технологичната индустрия. Тя възниква с навлизането във финансовия сектор на иновативни бизнес модели, практики, услуги и продукти, използващи нови технологии.

Според Sofia Fintech Mapping 2020 от 100 финтех компании в България 83 са базирани в най-големия град у нас, като те работят в 9 сегмента. Най-голям процент от финтех бизнесите в София предлагат продукти и/или услуги за сегмента на плащанията (34%), следван от капиталовия пазар (13%) и кредитирането (11%). На четвърто място с 9% са финтех бизнесите, които използват една от бързо разрастващите се нови технологии – блокчейнът или кодът зад криптовалутите като Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Около 90 на брой са компаниите, които предлагат продукти и услуги за финтех бизнесите.

Важна роля за бума на финтех индустрията в София в последните години имат организациите, които подпомагат развитието на средата. Те са разделени по категории като отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG e част от категорията “Предприемачески организации”. Тук влизат още няколко представители на гражданския сектор, сред които Българската стартъп асоциация (BESCO), Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) и Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). Има посочени и чуждестранни организации, като Европейската мрежа на бизнес ангелите (EBAN), на която MOVE.BG е партньор. 

Другите организации, подпомагащи средата, са разделени в още няколко категории, сред които “Фондове за рисково инвестиране”, “Акселератори и инкубатори”, “Иновативни споделени работни пространства”, “Университети и ИКТ академии”, “Медии”.

Снимка: Innovative Sofia.

Какво се случва в иновативната екосистема, разберете последните новини, като последвате EDIT във FacebookTwitter и LinkedIn.

Създаваме заедно нашето иновативно утре!