Онлайн дискусия SHEleader in SHEll: разговор за ролята на женското лидерство във време на трансформация

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG.

Присъединете се към нас на 9 декември от 18:00 часа за един вдъхновяващ разговор между Катерина Атанасопулу, маркетинг директор CEE в Dell Technologies и Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

Пандемията от COVID-19 ни показа колко важни са дигиталните технологии и умения за нашия бизнес и личен живот. От друга страна, цифровият свят и дигиталната индустрия не са нещо отделно от физическия свят: те „отразяват“ нас заедно с нашите разбирания и виждания и затова в него се пренасят голяма част от съществуващи офлайн предизвикателства и проблеми. 

Жените са слабо представени в дигиталната индустрия, включително в нововъзникващите индустрии като тези, базирани на изкуствения интелект (AI – artificial intelligence) или обработка на големи масиви данни (big data processing). Според Световния икономически форум само 22% от специалистите по изкуствен интелект са жени, въпреки сериозния недостиг на добре квалифицирани ИТ специалисти. Данните  показват, че светът ще се нуждае от 108 години, за да се преодолеят неравенствата  и да се създаде равноправна работна среда между мъже и жени, както и 202 години, за да бъде елиминирана разликата в заплащането. 

Трябва да действаме веднага с подходящи мерки, които да ангажират и привлекат както жените, така и мъжете, за да бъде отключен потенциала и възможностите на всички талантливи хора.

  • Безпристрастни ли са цифровите технологии ?
  • Какъв е произходът на неравенствата в дигиталната индустрия?
  • Каква е ролята на човешките предразсъдъци и на самия технологичен код?
  • Как COVID-19 промени цифровата индустрия?
  • Как жените лидери се справят с кризата?

Отговорите на тези и други по-важни въпроси ще откриете на 9 декември от 18:00 часа по време на новия броя на специалния формат на Българския център на жените в технологиите (BCWT) “SHEleader in SHEll: Women Leadership is not a Risk but a Solution in the Time of Transformation”. Наш гост ще бъде една вдъхновяваща и успешна жена лидер и мениджър Катерина Атанасопоулоу. Катерина е в Dell Technologies от 15 години, като преминава през различни позиции и в момента вече е регионален маркетинг директор за Централна и Източна Европа в компанията. Катерина и нейният екипа са фокусирани както върху търговските, така и върху потребителските предложения с визията да представят Dell Technologies като ключов играч и да стимулират умното лидерство на пазара. Освен това, екипът й играе ключова роля в изпълнението на маркетинговата стратегия на Dell’s Client и Dell EMC’s Infrastructure Solutions. 

Модератор на дискусията: Саша Безуханова, основател на BCWT и MOVE.BG.

Регистрирайте се за събитието тук и вземете линк за онлайн излъчването. MOVE.BG е медиен партньор на SHEleader in a SHEll.